Preview Mode Links will not work in preview mode

CEO Chats


Jan 18, 2021

In deze aflevering is fotograaf & coach Marilyn Bartman te gast. Ik heb het met haar over ondernemen vanuit flow, start before you're ready, wat falen je brengt en nog veel meer. Luister je mee? INSTAGRAM @thesoukacademy SHOWNOTES www.thesoukacademy.nl/aflevering6