Preview Mode Links will not work in preview mode

CEO Chats


Feb 28, 2022

In deze aflevering ga ik een persoonlijke ervaring met jou delen. Ik ga met je delen hoe je omgaat met klanten die vragen om korting en onrealistische eisen hebben. Veel ondernemers hebben hier wel eens mee te maken (gehad) en natuurlijk geef ik je tips om hiermee om te gaan. INSTAGRAM @thesoukacademy SHOWNOTES thesoukacademy.nl/aflevering53